Thursday, May 20, 2010

Kebahagiaan Yang Dicari

Apabila kita bercakap tentang kebahagiaan hidup,pasti semua orang inginkan bahagia bukan?. Sememangnya telah menjadi lumrah dan fitrah manusia untuk merasai kebahagiaan hidup dan tidak pula untuk merasai kesengsaraannya. Baik kebahagiaan itu berkait dengan kebahagiaan hidup di dunia mahupun kebahagiaan hidup di akhirat. Tetapi sedikit sahaja yang berusaha melakukan sebab-sebab bagi tercapainya bahagia.

Perkara yang sering tergambar dan terbayang oleh kebanyakan manusia dari sudut kebahagiaan hidup di dunia adalah seperti mempunyai kediaman yang besar dan indah,memiliki kereta yang mewah,perusahaan yang menguntungkan,wang yang melimpah ruah dan sebagainya. Memang tidak dinafikan bahawa semuanya itu ada pentingnya,tetapi ia bukanlah suatu tujuan dan matlamat utama yang dicari dalam hidup ini.

Sahabat2ku……

Kebahagiaan hidup dalam pandangan Islam tidak bergantung pada sisi materi atau kebendaan sahaja. Walaupun Islam mengakui bahawa materi menjadi sebahagian dari unsur kebahagiaan.

Islam pada dasarnya memandang masalah materi sebagai sarana bukan tujuan. Oleh kerananya,Islam memberikan perhatian sangat besar pada unsur ma'nawi seperti memiliki budi pekerti yang luhur sebagai cara mendapatkan kebahagiaan hidup.

Islam telah menetapkan beberapa hukum dan kriteria yang mengarahkan manusia untuk mencapai kebahagiaan hidupnya di dunia. Hanya saja Islam menekankan bahawa kehidupan dunia tidak lain hanyalah jalan menuju akhirat. Sedangkan kehidupan yang sebenarnya yang harus kita usahakan adalah kehidupan akhirat.

Allah Taala berfirman, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat,dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu,dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang2 yang berbuat kerosakan ." (QS. Al-Qasas:77)

Kebahagiaan akhirat merupakan kebahagiaan yang kekal abadi. Ia menjadi balasan dari Allah atas keshalihan hamba selama hidup di dunia. Allah berfirman, "(iaitu) orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan (kepada mereka): "Salaamun`alaikum,masuklah kamu ke dalam syurga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan"." (QS. Al Nahl:32)

Islam telah menetapkan tugas manusia di bumi sebagai khalifah di dalamnya. Bertugas memakmurkan bumi dan merealisasikan keperluan manusia yang ada di sana. Hanya saja dalam pelaksanaannya senantiasa ada kesulitan,sehingga menuntutnya bersungguh-sungguh dan bersabar. Hidup tidak hanya kemudahan sebagaimana yang diinginkan dan diangankan manusia. Bahkan ia selalu berganti dari mudah ke sulit,dari sihat ke sakit,dari miskin ke kaya atau sebaliknya.

Ujian-ujian ini akan selalu mengisi hidup manusia yang menuntutnya untuk bersabar, berkeinginan kuat,bertekad tinggi,bertawakkal,berani,berkorban dan berakhlak mulia serta lainnya. Semua ini akan mendatangkan ketenangan, kebahagiaan, dan keredhaan.

Cara meraih kebahagiaan

  • Beriman dan beramal shalih.

Orang yang beriman kepada Allah Yang Maha Tinggi dan Yang Esa,tiada sekutu bagi-Nya, dengan iman yang sempurna,bersih dari kotoran dosa,maka dia akan merasakan ketenangan hati dan ketenteraman jiwa. Dia tidak akan resah dan bosan dengan kehidupannya,bahkan akan redha terhadap takdir Allah pada dirinya,pastinya dia akan bersyukur terhadap kebaikan dan bersabar atas bala'.

Nabi s.a.w bersabda : "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Seluruh urusannya bernilai baik baginya. Jika mendapat kebaikan dia bersyukur,dan itu baik untuknya. Dan jika tertimpa keburukan dia bersabar,dan itu baik untuknya." (HR. Muslim)

Iman menjadikan seseorang memiliki matlamat hidup yang mendorongnya untuk mencapainya. Maka hidupnya akan memiliki nilai yang tinggi dan berharga yang mendorongnya untuk beramal dan berjihad di Jalan-Nya.

Peranan iman bukan saja untuk mendapatkan kebahagiaan,namun juga sebagai sarana untuk menghilangkan kesengsaraan. Hal ini kerana seorang mukmin tahu dia akan senantiasa diuji dalam hidupnya. Dan ujian2 itu termasuk untuk menguji keimanan,maka akan tumbuh dalam dirinya kekuatan sabar,semangat,percaya kepada Allah,bertawakkal kepada-Nya,memohon perlindungan kepada-Nya dan takut kepada-Nya.

  • Memiliki akhlak mulia yang mendorong untuk berbuat baik kepada sesama manusia

Manusia adalah makhluk sosial yang harus melakukan interaksi dengan makhluk sebangsanya. Dia tidak mungkin hidup sendiri tanpa memerlukan orang lain dalam memenuhi seluruh keperluannya. Jika bersosialisasi dengan mereka merupakan satu keharusan,sedangkan manusia memiliki tabiat dan pemikiran yang bermacam-macam,maka pasti akan terjadi kesalahfahaman dan kesalahan yang membuatnya sedih. Jika tidak disikapi dengan sikap bijak maka interaksinya dengan manusia akan menjadi sebab kesengsaraan dan membawa kesedihan dan kesusahan. Kerana itulah Islam memberikan perhatian besar terhadap akhlak dan pembinaannya.

Orang yang suka berbuat baik kepada manusia dialah orang yang paling berbahagia serta yang paling diterima hidupnya di atas bumi. Semua orang pasti akan senang dan menghargai budi dan kebaikan yang telah dilakukannya serta sentiasa akan mendoakan kebaikan buatnya pula. Perintah Allah S.W.T kepada kaum mukminin agar tolong-menolong dalam kebaikan,

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa,dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. Al Maidah:2)

  • Memperbanyak zikir dan merasa selalu disertai Allah

Ketahuilah Allah adalah Dzat yang paling membuat hati seorang hamba tenteram dan dada menjadi lapang dengan mengingati-Nya. Kerana kepada-Nyalah seorang mukmin meminta bantuan untuk mendapatkan keperluan dan menghindarkan dari mara bahaya. Kerana itulah syariat mengajarkan beberapa zikir yang mengikat antara seorang mukmin dengan Allah Taala sesuai tempat dan waktu,iaitu ketika ada sesuatu yang diharapkan atau ada sesuatu yang membimbangkannya. Zikir2 itu mengikat seorang hamba dengan penciptanya sehingga dia akan mengembalikan semua akibat kepada yang mentakdirkannya.

Firman Allah Taala,"(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Ingatlah,hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram." (QS. Al Ra'du:28)

Demikianlah beberapa cara yang boleh kita amalkan untuk meraih kebahagiaan hidup yang dapat saya senarai pendekkan dalam posting kali ini. Pastinya masih terdapat pelbagai lagi cara yang boleh kita amalkan yang tidak ada di sini. Namun apa yang penting adalah kekuatan diri kita untuk meraih kebahagiaan dari Allah melalui cara2 yang telah dinyatakan tadi.

Diharapkan firman Allah ini menjadi motivasi buat kita semua untuk terus menjadi hamba-Nya yang setia. "Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh,baik laki-laki mahupun perempuan dalam keadaan beriman,maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik." (QS. An-Nahl:97)

Wallahu a’lam

0 comments:

Post a Comment

Design by Abdul Munir Visit Original Post Islamic2 Template